HOE HET WERKT

Platform voor uitwisselen van ideeën voor een betere fietsinfrastructuur

My Bikeworld is een initiatief van de Fietsersbond. Op dit platform wisselen fietsers en wegbeheerders ideeën uit om de fietsinfrastructuur te verbeteren. Fietsers plaatsen eigen ideeën en/of steunen die van anderen. Wegbeheerders geven er hun feedback op en plaatsen eigen fietsinfrastructuurplannen.

Ideeën op de kaart zetten en stemmen kan tot 21 juni 2017.

Fietsers

My bikeworld geeft fietsers actief de mogelijkheid hun stem te laten horen.

Alle ideeën om jouw omgeving fietsvriendelijker te maken, zijn welkom. Maakt een zone 30 jouw straat veiliger? Droom je van een fietsbrug op jouw fietsroute? Is een fietsstraat de oplossing? Kan het kruispunt in jouw buurt fietsvriendelijker ingericht worden? Wil je een fietspad bij je school of onderneming? …

Op My Bikeworld kun je als fietser je fietsidee op de kaart zetten. Zo maak je je idee kenbaar en kan je er steun voor vragen via het stemsysteem.

Je idee wordt onmiddellijk gepubliceerd. De Fietsersbond checkt je idee nog op het constructief karakter: heeft de fietser er daadwerkelijk iets aan.

My Bikeworld verzamelt oplossingen voor gevaarlijke en/of moeilijke fietssituaties. Gaten in een fietspad, een verdwenen verkeersbord of een ander probleem zijn zonder meer belangrijk, maar horen niet op My Bikeworld. Om dit soort problemen te melden in Vlaanderen kan je terecht bij het Meldpunt Fietspaden en in Brussel bij Fix My Street.

Je kunt als fietser ook stemmen op ideeën van andere fietsers en wegbeheerders.

 

Gemeenten of Cycling Cities

My Bikeworld geeft gemeentelijke en gewestelijke diensten als wegbeheerders de mogelijkheid hun fietsinfrastructuurplannen op de kaart te zetten. Omdat weggebruikers er op kunnen stemmen, biedt My Bikeworld jou als wegbeheerder een effectieve barometer om de plannen af te toetsen.

Als Cycling City kan je ook feedback geven over de realiseerbaarheid en inplanning van door fietsers ingediende ideeën.

Fietsoplossingen

POPULAIRE IDEEËN

NIEUWE IDEEËN