OVER ONS

My Bikeworld is een uitwisselingsplatform voor fietsers en wegbeheerders, geïnitieerd door de Fietsersbond met steun van de Nationale Loterij, het Brussels Gewest en de GRACQ, onze Franstalige zusterorganisatie.

Op het uitwisselingsplatform werken fietsers en wegbeheerders samen aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur. Fietsers plaatsen eigen ideeën en/of steunen die van anderen. Wegbeheerders geven er hun feedback op en plaatsen eigen projecten.

 

Fietsersbond

Fietsersbond vzw komt op voor de belangen van de Vlaamse en Brusselse fietsers. We willen van de fiets een logische keuze maken voor alle verplaatsingen en ijveren daarom samen met lokale afdelingen en meer dan 500 vrijwilligers voor een:

  • Fietsvriendelijke infrastructuur.

  • Verkeersreglement op maat van de fietser.

  • Fietsbevorderend fiscaal klimaat.

 

Meer weten en steunen: http://www.fietsersbond.be/

Fietsoplossingen

POPULAIRE IDEEËN

NIEUWE IDEEËN